Wat zijn familie opstellingen?

05-05-2021

We leven allemaal in systemen ook je lichaam is een systeem.

Werken met opstellingen is een onderdeel van systemisch werk. We leven allemaal in systemen. Zoals je familie, werk, vriendenkring, relatie. Ook je lichaam is een systeem. Kom je in je leven patronen, gedragingen of belemmerende overtuigingen tegen in één van deze systemen? Dan is een opstelling in groepsverband een hele mooie, bijzondere methode om inzicht te geven wat er in jouw systeem speelt. 

Vaak vinden deze belemmeringen hun oorsprong in de systemen waarin we zijn opgegroeid. Je systeem van herkomst; dit kan het gezin zijn waarin je bent opgegroeid. We nemen vaak uit loyaliteit deze beperkende overtuigingen mee.

Het bijzondere aan opstellingen is dat we werken met een lichamelijk, energetisch en emotioneel krachtenveld, dat we zichtbaar maken met behulp van opgestelde mensen of dingen. Opstellingen maken een verbindend veld voelbaar en ervaarbaar. Mensen die jou nog nooit hebben ontmoet kunnen haarfijn de diepere dynamiek weerspiegelen van jouw situatie thuis of elders. Belangrijk om te weten is dat je je familie en/of andere personen opstelt zonder dat de werkelijke familieleden en/of andere personen aanwezig zijn.

Wanneer je in groepsverband een opstelling aangaat, wordt er altijd gewerkt met een aantal representanten. Dit zijn mensen die jouw opstelling representeren naar aanleiding van jouw gegeven thema. Middels de representanten krijg je de mogelijkheid om via een soort helikopterview te kijken wat er nu daadwerkelijk gebeurt binnen jouw systeem en het gegeven thema. Zo dient zich een oplossing vaak makkelijker aan.

Hoe weet je als representant wat je moet doen? Het enige wat ik representanten kan aanraden, is helemaal nergens aan proberen te denken. Representanten krijgen dan als vanzelf toegang tot het veld en de gevoelens en de onderlinge verhoudingen van degene die zij representeren. Als representant sta je open om de opstelling 'in te gaan'.

Je bent onderdeel van een groep mensen binnen de workshop en de vraagsteller kan jou vragen om voor iemand uit zijn/haar thema te gaan staan. Je mag dat te allen tijde weigeren. Van belang is dat je goed voelt wat er bij jezelf gebeurt wanneer gevraagd wordt de opstelling 'in te gaan'. Representant zijn in een opstelling wordt vaak als bijzonder ervaren omdat het vaak ook iets in jezelf raakt en in beweging brengt.


Met opstellingen begeleid ik jou om de niet direct zichtbare relaties en eventuele knelpunten tussen jou en de ander te herkennen en zo mogelijk weg te nemen. Een opstelling kan gaan over allerlei uiteenlopende levensvragen of thema's die je in een nieuw daglicht wil stellen of waarin je wil groeien.

Voorbeeldvragen en/of thema's die je kunt inbrengen als vraagsteller:

 • Ik voel me altijd heel verantwoordelijk en kan moeilijk de controle loslaten. Hoe pak ik dit aan?
 • Ik ben altijd aan het zorgen voor anderen, ik durf geen nee te zeggen. Hoe kan ik mijn eigen plek en ruimte innemen?
 • Ik heb alles: een relatie, baan, gezin. En toch voel ik me niet gelukkig. Hoe komt dat?
 • Welke rol speelt mijn ziekte in mijn leven?
 • Hoe kunnen mijn kinderen opgroeien zonder dat ze mijn problemen overnemen?
 • Wat is er voor nodig om in mijn kracht te gaan staan en mijn eigen keuzes te maken?
 • Waarom is er geen verbinding tussen mij en mijn vader/moeder en zus/broer?
 • Hoe kan ik leren omgaan met emoties rondom verlies en rouw?
 • Ik worstel met terugkerende gevoelens (zoals angst, boosheid, schuld, verdriet) die ik niet kan plaatsten.
 • Ik wil graag stappen zetten. Maar op de één of andere manier lukt dat niet. Hoe kan ik mijn verlangen en dromen omzetten naar daden?
 • Ik ervaar lichamelijke klachten zonder een specifieke oorzaak.
 • Ik wil graag een relatie aangaan maar ik ervaar verlatings- en/of bindingsangst.


Hoe verloopt een opstelling?

Met maximaal 6 andere deelnemers ben je welkom in mijn atelier om als vraagsteller of representant deel te nemen aan een opstelling. De workshop begint met een ademhalingsoefening/meditatie zodat je kunt landen in jezelf. Daarna is er een deelronde. Hierin geeft iedereen aan hoe hij of zij zich voelt en wat de intentie voor de workshop is. Er vindt een opstelling plaats die inzicht geeft aan de vraagsteller. Maar de 'rol' die je toegewezen krijgt als representant geeft ook inzichten over jezelf. Er is geen ervaring nodig.